al contingut a la navegació Informació de contacte

Protecció Civil

Document únic de Protecció Civil de Vinaixa i plànols adjunts

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. Conté els plans d’emergència locals (INUNCAT, NEUCAT, INFOCAT, etc.)

Els plans de prevenció d'incendis forestals són els instruments que preveuen quines actuacions són necessàries per tal disminuir el perill d’inici d'incendi, limitar la seva propagació i disminuir la seva severitat. El municipi de Vinaixa està considerat com a municipi d’alt risc d’incendi forestal i ha de disposar d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del seu àmbit territorial.