al contingut a la navegació Informació de contacte

III Pla de polítiques d’igualtat de gènere de la comarca de les Garrigues 2022-2025

El Pla d'igualtat el constitueix un conjunt de mesures ordenades, fruit de la diagnosi de situació prèviament realitzada, adreçades a desenvolupar les polítiques de gènere i lgtbi a la comarca. Es presenten un seguit de mesures orientades a potenciar la cultura de la igualtat i a corregir les mancances detectades durant la fase de diagnosi.