al contingut a la navegació Informació de contacte

Plans i campanyes

Plans, programes i campanyes impulsats per l’Ajuntament de Vinaixa.

El Pla d'igualtat el constitueix un conjunt de mesures ordenades, fruit de la diagnosi de situació prèviament realitzada, adreçades a desenvolupar les polítiques de gènere i lgtbi a la comarca. Es presenten un seguit de mesures orientades a potenciar la cultura de la igualtat i a corregir les mancances detectades durant la fase de diagnosi.

El Ple de l'Ajuntament de Vinaixa va aprovar el Pla de Mesures Antifrau en la sessió ordinària celebrada el 15 de juny de 2022.

Estableix els principis ètics de l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.