al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenances fiscals relatives a impostos municipals

Relació d'ordenances fiscals vigents que estableixen impostos municipals. Segons la Llei d’Hisendes Locals, són: l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua.