al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenances i reglaments

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. Les ordenances fiscals, a més, regulen diverses taxes, com la taxa de residus. També hi ha altres ordenances no fiscals que regulen els preus públics que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, com, per exemple, el preu públic per l’ús dels equipaments.