al contingut a la navegació Informació de contacte

Equip de govern

 

Delegacions especials de regidories i àrees temàtiques de treball:

 

Regidoria de Governació, Economia i Sanitat

Regidor: Josep Maria Tarragó Clivillé

Àrees de treball: Gestió Econòmica, personal de l'Ajuntament, consultori mèdic i centre cívic.

 

Regidoria d'Agricultura i Vedat

Regidor: Felip Carré Carré (1r tinent d'alcaldia)

Àrees de treball: Agricultura, vedat de caça, gestió de camins, banc de terra, medi ambient, bàscula municipal, sortidor d'aigua i cementiri.

 

Regidoria de Manteniments, Aigües i Obres

Regidor: Alain Anglès Pérez (2n tinent d'alcaldia)

Àrees de treball: Urbanisme, obres públiques, indústria, aigua, escombraries, enllumenat, clavegueram i fonts municipals.

 

Regidoria de Cultura

Regidors: Josep Maria Tarragó Clivillé i Neus Vila Camps.

Àrees de treball: Cultura i promoció cultural.

 

Regidoria d'Educació

Regidora: Jèssica Poch Martínez

Àrees de treball: Escola, llar d'infants i entitats educatives de la comarca.

 

Regidoria d'Entitats Socials

Regidors: Jèssica Poch Martínez, Neus Vila Camps i Eloi Soberana Fort.

Àrees de treball: Casal d'entitats i entitats socials locals.

 

Regidoria de Noves Tecnologies

Regidor: Eloi Soberana Fort

Àrees de treball: Wifi públic, web municipal, fibra òptica, punt de càrrega de cotxes elèctrics.

 

Regidoria de Festes

Regidors: Neus Vila Camps, Eloi Soberana Fort i Albert Gabarra Jiménez. 

Àrees de treball: Festes i promoció cultural.

 

Regidoria de Joventut i Esports

Regidor: Albert Gabarra Jiménez. 

Àrees de treball: Piscina, zona esportiva, joventut, rutes esportives.

 

   

Comissió especial de comptes

Es reuneix un cop l'any per aprovar els comptes de l'any anterior.

President: Josep Maria Tarragó Clivillé, Alcalde

1r vocal: Jèssica Poch Martínez, regidora

2n vocal: Neus Vila Camps, regidora