al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuntament

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. Les ordenances fiscals, a més, regulen diverses taxes, com la taxa de residus. També hi ha altres ordenances no fiscals que regulen els preus públics que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, com, per exemple, el preu públic per l’ús dels equipaments.

Document únic de Protecció Civil de Vinaixa i plànols adjunts

Plans, programes i campanyes impulsats per l’Ajuntament de Vinaixa.