al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuntament

Ordenances i reglaments

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. Els impostos municipals que estableix la Llei d’Hisendes Locals són: l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua. Les ordenances fiscals, a més, regulen diverses taxes, com la taxa de residus. També hi ha altres ordenances no fiscals que regulen els preus públics que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, com, per exemple, el preu públic per l’ús dels equipaments.

Protecció Civil

Document únic de Protecció Civil de Vinaixa i plànols adjunts

Pla de Dinamització Local de 2019 Pla de Dinamització Local de 2019

La Diputació de Lleida amb el Pla de Dinamització Local de 2019 ha finançat l'actuació Obres de rehabilitació de la Casa de Poblet(obres prèvies, enderroc i desmuntatges i reforç de fonament i estructura). L'actuació ha estat subvencionada amb 33.031,87 euros.

Document Actions