al contingut a la navegació Informació de contacte

Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament

La Unitat d'Aigües de la Diputació de Lleida ha redactat el Protocol d'Autocontrol i Gestió de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

DIMARTS 24 GENER 2023

La Unitat d'Aigües de la Diputació de Lleida ha redactat el Protocol d'Autocontrol i Gestió de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

Legislació aplicable:
REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. BOE 21 de febrer de 2003.
Apartat 5 de l’article 18
“Cada gestor de l’abastament o part d’aquest ha d’elaborar, un Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament. En aquest protocol s’ha d’incloure tot el relacionat amb el control de la qualitat de l’aigua de consum humà i el control sobre l’abastament, i ha d’estar a disposició de l’autoritat sanitària i en concordança amb el Programa autonòmic de vigilància sanitària de l’aigua de consum humà.”