al contingut a la navegació Informació de contacte

Manteniment del Consultori mèdic

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

DIVENDRES 07 DESEMBRE 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 37/2018 en sessió celebrada el 26 de novembre de 2018 va concedir un ajut a l'Ajuntament de Vinaixa per finançar les despeses de manteniment del consultori mèdic local(BOP de Lleida núm.236 de 7 de desembre de de 2018).

L'ajut és de 9.500 euros i s'atorga en el marc de la convocatòria d'ajuts als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics locals de l'exercici 2018.