al contingut a la navegació Informació de contacte

Confecció Protocol d'Autocontrol i Gestió de les Piscines Municipals.

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

DIJOUS 25 ABRIL 2019

LA UNITAT D’AIGÜES DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA REDACTAT EL PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

D’acord amb el Decret 95/2000, de 22 de febrer, de la Generalitat de Catalunya i el Reial decret 742/2013 del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, de 27 de setembre, pels quals s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines i l’obligació, per part dels titulars de les instal·lacions, de disposar d’un Protocol  d’Autocontrol i Gestió, on s’han de registrar les dades relatives a l’autocontrol i les situacions d’incidències i incompliments, amb les mesures correctores adoptades.